Anodize (การชุบผิว)


อลูมิเนียมเกรดอุตสาหกรรม

การชุบผิวงานอลูมิเนียมช่วยปกป้องผิวงานให้มีความคงทนและดูสวยงาม


Anodizing คืออะไร

Anodizing คือกระบวนการการใช้ไฟฟ้าในการเพิ่มความหนาของตัว Oxide ซึ่งจะไปเคลือบที่ผิวอลูมิเนียม ที่เรียกกันว่า Anodizing ซึ่ง Anodizing นี้จะเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและช่วยเพิ่มค่าความยึดติดของสีและกาวได้ดีกว่าอลูมิเนียมทั่วไป
Anodizing นั้นนิยมใช้ในงานอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความแกร่งของพื้นผิว ทำให้สีติดง่าย เพื่อความลื่นของพื้นผิว และเพิ่มความยึดติดเกราะ และที่สำคัญชั้นของ anodizing นั้นไม่นำไฟฟ้า


ข้อดีของการทำ Anodizing

Anodizing ช่วยทำการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพราะว่าอลูมิเนียมที่ใช้จะมีอายุยืนยาวกว่า ทำให้ไม่ต้องมีการใช้อลูมิเนียมใหม่ๆ เพิ่มความแข็งแกร่งให้อลูมิเนียม เพิ่มความมันวาว ลดค่าบำรุงรักษาในการซ่อมแซม เพราะว่าอลูมิเนียมจะดูมันวาวตลอดเวลา เพิ่มความหนาของอลูมิเนียม ทำให้อลูมิเนียมทนทานมากขึ้น


สีผิวสำเร็จที่ปรากฏหลังการเคลือบผิว

ไบรท์โครเมท ไตรวาเลนท์โครเมท เคลือบนิกเกิลโดยใช้เคมี เคลือบฮาร์ดโครม
แบล็กออกไซด์ เคลือบอลูมิเนียมขาว เคลือบอลูมิเนียมดำ

Be Social

Do you like this freebie? Want to get more stuff like this? Subscribe to Creative Tim to stay tuned on the best design items on the web.