1. รีวิวบอร์ดควบคุมความเร็วสเต็ปมอเตอร์ : แบบไม่ต้องเขียนโปรแกรม ควบคุมความเร็วเป็นรอบได้
 2. รีวิว : ชุดเคลื่อนที่ 3 แกน Work Bee CNC
 3. รีวิว : ชุดเคลื่อนที่ 2 แกน ACRO Acrylic KIT Set with Motor
 4. โปรเจค DIY : รถตัดหญ้า ควบคุมบนมือถือผ่าน IoT
 5. รีวิวเครื่องแกะสลักเลเซอร์ VIGO VG-L7 ตอนที่ 2 วิธีการใช้งาน
 6. รีวิวเครื่องแกะสลักเลเซอร์ VIGO VG-L7 ตอนที่ 1 สเปค ข้อดีข้อด้อย
 7. รีวิวเครื่องแกะสลักเลเซอร์ NEJE MASTER 2S 20W ตอนที่ 2 แนะนำใช้งาน
 8. รีวิวเครื่องแกะสลักเลเซอร์ NEJE MASTER 2S 20W ตอนที่ 1 สเปคเครื่อง
 9. สอนใช้งาน Arduino UNO รับสัญญาณ AnalogInput จากตัวต้านทานปรับค่าได้ ปรับความสว่างหลอดไฟ LED และแสดงผลค่า Voltage ผ่านจอ LCD
 10. สอนการใช้งาน Ultrasonic Module HC-SR04 กับ Arduino UNO
 11. สอนใช้ Arduino : ต่อจอแอลซีดี 20×4 ผ่านพอร์ต I2C กับบอร์ด ARDUINO UNO
 12. สอนลงบอร์ด NodeMCU ESP32 กับโปรแกรม Arduino IDE
 13. สอนใช้งานเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำฝน Rain/Water Detection Sensor Module กับ Arduino UNO
 14. สอนใช้งานโมดูลเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared กับ Arduino UNO
 15. สอนใช้งาน Sensor Water Level ให้แสดงค่าระดับน้ำในแอพ Blynk
 16. สอนควบคุม Servo Motor ด้วยแอพพลิเคชั่น Blynk
 17. รีวิวหุ่นยนต์วาดรูป Robot Drawing ตอนที่ 3 : การใช้งานโปรแกรม Openbuilds Control (ต่อ)
 18. สอนใช้งาน NodeMCU ESP8266 ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify
 19. เครื่องซักผ้าแตะบัตร (RFID) มีการแจ้งเตือนผ่าน Line และส่งข้อมูลไปยัง Google Sheet
 20. สอนทำ Esp32 CAM เป็น Video Streaming บนแอพ Blynk
 21. สอนทำ WiFi Manager for NodeMCU
 22. รีวิวหุ่นยนต์วาดรูป Robot Drawing ตอนที่ 2 : การใช้งาน Openbuilds Control
 23. รีวิวหุ่นยนต์วาดรูป Robot Drawing ตอนที่ 1 : Setting
 24. Smart Farm โรงเรือนอัจฉริยะ
 25. สอนใช้งาน Arduino Uno ควบคุม Servo Moto รุ่น SG90
 26. การติดตั้ง Library สำหรับโปรแกรม Arduino IDE
 27. สอนการใช้งานบอร์ด Arduino UNO กับ RFID RC522 อ่านคีย์การ์ดควบคุมการเปิด-ปิดไฟ LED
 28. สอนการใช้งาน Arduino UNO กับเซ็นเซอร์ Water Level ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ LED และส่งเสียงเตือนผ่าน ฺ
 29. สอนการใช้งาน LDR Module กับบอร์ด Arduino UNO ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ LED
 30. สอนการใช้งาน LCD 16×2 พร้อม I2C Interface กับบอร์ด Arduino UNO
 31. สอนการใช้งาน NodeMCU ESP8266 กับโปรแกรม Arduino IDE
 32. สอนการใช้งาน ควบคุมระบบไฟในอาคาร ผ่านบอร์ด ESP8266 กับ RELAY MODULE 5V 4 CHANNEL ด้วยแอพ BLYNK
 33. การคำนวณค่าตัวต้านทาน เพื่อใช้กับหลอดไฟ LED
 34. Esp8266 & DHT11 To Blynk
 35. Arduino UNO & DHT11 To LCD
 36. มาทำความรู้จักกับ FarmBot หุ่นยนต์ปลูกผักสวนครัว
 37. Gartner เผย 12 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์แห่งอนาคตปี 2022
 38. Arduino UNO Mini Limited Edition
 39. Arduino Nano V.3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่จิ๋วแต่แจ๋ว
 40. ทำความรู้จักกับบอร์ด Arduino Mega 2560
 41. Xiaomi เปิดตัวลำโพง Soundbar 3.1 ch พร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ที่ออกมาท้าชนแบรนด์ดังในไทย
 42. เผยสเปค Samsung Galaxy Tab A8 (2021) คาดเปิดตัวเร็ว ๆ นี้
 43. Xiaomi 12 Series เตรียมจับมือกับกล้อง Leica และมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 898 รุ่นแรกของโลก
 44. ทำความรู้จัก : บอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO UNO R3 คืออะไร ใช้งานอะไรได้บ้าง
 45. Arduino IDE คืออะไร มีวิธีการติดตั้งโปรแกรมอย่างไร และการใช้โปรแกรมยังไงกันนะ
 46. มอเตอร์ไฟฟ้าคืออะไร มีกี่ชนิด ใช้งานอย่างไร
 47. ทรานซิสเตอร์ (Transistor) คืออะไร มีหน้าที่อะไร และสามารถประยุกต์ใช้งานอะไรได้บ้างนะ
 48. Power Supply มีกี่ประเภท ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 49. ตัวต้านทาน (resistor) คืออะไร มีหน้าที่อะไร และมีกี่ประเภท
 50. โปรเจค DIY : ชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ทำเล่นเองได้ง่ายๆ
 51. IC คืออะไร ใช้งานอย่างไร
 52. Photoresistor คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร และนำไปใช้อะไรได้บ้าง
 53. Capacitor คืออะไร
 54. ไดโอด (Diode) คืออะไร มันนำไปใช้ทำอะไรกันนะ?
 55. เปิดตัวระบบ ColorOS 12
 56. Samsung Galaxy Watch 4
 57. Canon เปิดตัว RF5.2mm f/2.8L Dual Fisheye
 58. Hyundai เปิดตัวโดรนแท็กซี่ Hyundaix Uber
 59. Windows 11 เปิดให้ Update แล้ววันนี้
 60. Huawei เปิดตัว Matebook 14s
 61. สิ่งที่ต้องรู้ก่อนติดตั้ง Solar Cell
 62. TCL เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะ Thunderbird
 63. mRNA Vaccine
 64. 10 เทคโนโลยีที่น่าสนใจในปี 2021 จาก MIT
 65. ปัญญาประดิษฐ์ AI
 66. Lithium-Metal Battery อนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

สอนการใช้งาน NodeMCU Esp8266 กับเซ็นเซอร์ DHT11 แสดงผลผ่านแอพ Blynk

สอนการใช้งานเครื่องมือ Gauge  ในแอพ Blynk แสดงค่า ความชื้นและอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ DHT11 ผ่านไวไฟเข้ามือถือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายงาน เช่น ระบบควบคุมความชื้นในโรงเรือน ระบบควบคุมอุณหภูมิในตู้ฝักไข่ หรือระบบพ่นหมอกลดอุณหภูมิ เป็นต้น

การต่อวงจร

DHT  ⇒   Esp8266
GND   →   GND
VCC    →    Vin
S          →    D4

การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE  →  คลิก

โหลดLibrary

ตัวอย่างโค้ด

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include “DHT.h”
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

char auth[] = “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”; // ใส่โทเคนที่ได้จากแอพ Blynk

 

char ssid[] = “xxxxxxxxxxxx”; // ใส่ชื่อไวไฟ
char pass[] = “xxxxxxxxxxxx”; // ใส่รหัสไฟไว

void setup()
{

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

Serial.println();
Serial.println(“Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)”);
dht.begin();
}

void loop()
{
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);

// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println(F(“Failed to read from DHT sensor!”));
return;
}

// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

Serial.print(F(“Humidity: “));
Serial.print(h);
Serial.print(F(“% Temperature: “));
Serial.print(t);
Serial.print(F(“°C “));
Serial.print(f);
Serial.print(F(“°F Heat index: “));
Serial.print(hic);
Serial.print(F(“°C “));
Serial.print(hif);
Serial.println(F(“°F”));

Blynk.run();
Blynk.virtualWrite(V0, t); //แสดงอุณหภูมิบนแอพ Blynk
Blynk.virtualWrite(V1, h); //แสดงความชื้นบนแอพ Blynk
Blynk.virtualWrite(V2, f); //แสดงอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮบนแอพ Blynk
delay(1000);

}

ดาวโหลดโค้ด  → คลิก

ดาวโหลดแอพ Blynk  → คลิก

ขั้นตอนการใช้งานแอพ Blynk

1. เมื่อทำการติดแอพบนมือถือเรียบร้อยแล้ว กดเข้าแอพมาจะเจอหน้าต่างดังรูป

2. กดตรงคำว่า Login

3. กรอกอีเมลล์ และ password ให้เรียบร้อย แล้วกดตรง Login

4. กรอกชื่อโปรเจค จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ แล้วแต่ผู้ใช้ครับ ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า “DHT 11”

5. กดเลือกบอร์ดตรงCHOOSE DEVICE เลือกเป็น “ESP8266” แล้วกด OK

6. กดเลือกการเชื่อมต่อCONNECTION TYPE เลือกเป็น “Wi-Fi” แล้วกด OK

7. กด “Create” 

8. แอพจะส่ง Token ไปยังอีเมลล์ของเรา หลังจากนั้นกด OK  หมายเหตุ “เดี๋ยวเราจะนำ Token นี้ไปใส่ในโค้ด Arduino IDE ของเรา เดี๋ยวผมจะสอนในขั้นตอนท้าย ๆ ครับ

9. กดตรงเครื่องหมายบวก ดังรูป 

10. จะเจอหน้าต่างแถบเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย ในที่นี้เราจะเลือกเครื่องมือ “Gauge” ดังรูป

11. เลือกให้ครบ 3 Widget GAUGE หลังจากนั้นให้กดค้างที่ตัว GAUGE แล้วการขยายให้เต็ม ดังรูป

12. กดที่ตัว Widget GAUGE อันบนสุด 1 ครั้ง

13. จะเจอหน้าต่าง ดังรูป

14. ตั้งชื่อว่า “อุณหภูมิ”

15. กดเลือก PIN เลือกเป็น Virtual เลือก PIN เป็น V0 จากนั้นกด OK ดังรูป

16. ตรงแถบ INPUT ตอนแรกค่าNIN-MAXจะเป็น 0- 1023 ให้ทำการเปลี่ยนค่า MAX เป็น 100 ดังรูป

17. ตรงแถบ LABEL ให้เปลี่ยนหน่วยเป็น °C ดังรูป

18. กดตรงคำว่า TEXT เพื่อการเปลี่ยนสีตัว Widget GAUGE ของเรา ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นสีเหลือง ดังรูป

19. อันที่ 2 ทำในลักษณะเดิม แต่เราจะเปลี่ยน ชื่อ, PIN, หน่วย, และ สี ให้ได้ดังรูป

20. อันที่ 3 ทำในลักษณะเดิม แต่เราจะเปลี่ยน ชื่อ, PIN, หน่วย, และ สี ให้ได้ดังรูป

21. กดกลับ แล้วเราจะได้ผล ดังรูป

22. สืบเนื่องมาจากขั้นที่ 8 เราเข้าไปที่อีเมลล์ของเรา จะเห็น Token ที่ได้มา ดังรูป

23. นำ Token ไปกรอกในโค้ด และใส่ชื่อไวไฟ และรหัส แล้วกดอัพโหลดโค้ดลงบอร์ด ดังรูป

24. เมื่ออัพโหลดลงบอร์ดเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่รูปสามเหลี่ยมที่อยู่ทางมุมบนขวาเพื่อเริ่มการใช้งาน Widget

25. จะได้ผล ดังรูป และบนหน้าต่างแอพ ซ้ายมือด้านล่างจะขึ้นคำว่า “DHT 11 connected.” เป็นอันเสร็จ

การใช้งานบอร์ด Esp8266 กับเซ็นเซอร์ DHT11 ให้แสดงผลผ่านแอพ Blynk

Banner Content